Saturday, 19 January 2013

Puriya Kalyan-Ustad Rashid Khan


Raag Adana-Ustad Rashid Khan


Raag Des-Ustad Rashid KhanRaag Sohini-Ustad Rashid Khan


Bhairavi-Thumri-Aaj Radha Brij Ko Chali-Ustad Rashid Khan


Raag Bhairavi-Bhajan-Kaushiki Chakraborty


Raag Khamaj-Thumri-Kaushiki Chakraborty


Raag Tilang-Thumri-Kaushiki Chakraborty


Raag Rageshree-Kaushiki Chakraborty

Tuesday, 1 January 2013

Pandit C R Vyas


Raag Shivabhogi-Pandit C R Vyas


Raag Kedar-Pandit C R Vyas


Raad Des-Pandit C R Vyas


Raag Bhimpalasi-Pandit C R Vyas


Raag Bhairav Bahar-Pandit C R Vyas


Raag Ahir Lalit-Pandit C R Vyas


Raag Jog-Pandit C R Vyas


Raag lalit-Pandit C R Vyas


Raag Bihag-Pandit C R Vyas


Raag Basanti Kedar-Pandit C R Vyas


Raag Abhogi-Pandit C R Vyas